OBS Multatuli

Wijk
Adres
Sara Burgerhartstraat 5, 1055 KV Amsterdam
020 - 684 17 40
Contactpersoon
Mirjam Jansen, dir.
Type school
Aantal leerlingen
256
Schoolbestuur

Artikelen over OBS Multatuli