Dé weg naar inclusief onderwijs in Bos en Lommer en Osdorp

Wijkaanpak BEN in de Buurt

In mei gingen de pilotscholen en hun partners akkoord met de wijkaanpak van BEN in de Buurt voor Bos en Lommer en Osdorp. Deze wijkaanpak is gebaseerd op verhalen en ervaringen van deze scholen en hun partners en onderzoek uit openbare bronnen. Hoe ziet deze wijkaanpak er eigenlijk uit? En wat zijn nu de volgende stappen?

Eerst maar eens het doel van de wijkaanpak van BEN in de Buurt: scholen versterken en in een leidende positie brengen, zodat zij grotendeels zelf in staat zijn hun leerlingen het juiste onderwijs, jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Hierdoor hoeven ze zo weinig mogelijk leerlingen door te verwijzen naar het gespecialiseerd onderwijs.

Passende ondersteuning vanuit een sterke sociale basis

Goed onderwijs met passende ondersteuning vanuit een sterke sociale basis houdt voor de BEN- wijkaanpak in: wij versterken de scholen op zo’n manier dat zij in staat zijn de eerste vier niveaus van ondersteuning zelf te verzorgen. Pas wanneer er sprake is van ondersteuningsniveau 5 is er altijd een OT (multidisciplinair ondersteuningsteam) waarbij een medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) aanwezig is (moet zijn). Tijdens dit OT wordt vastgesteld of een andere onderwijssoort noodzakelijk is of dat er nog mogelijkheden in het regulier onderwijs zijn.

Piramide handelingsgericht werken 3
Vijf ondersteuningsniveaus

BEN-aanpak in de wijk

De wijk is de plaats waar de vaste partners (scholen, het onderwijs, het Ouder- en Kindteam (OKT) en buurtteams) de BEN-aanpak in praktijk brengen en managen. Het niveau van de wijk zorgt voor een schaal die nodig is voor een professionele aanpak op het niveau van de school als werkplaats. Dit brengt een brede ontwikkelomgeving waar op de maat van een kind of voor een specifieke groep – en met de snelheid die nodig is voor een adequate aanpak – een op elkaar aansluitend arrangement (onderwijs, thuis en vrije tijd) kan worden georganiseerd.

Uitgangspunten wijkaanpak

Om bovenstaand doel te bereiken, heeft de wijkaanpak van BEN in de Buurt zeven uitgangspunten:

 1. We betrekken altijd ouders en kinderen. Zij zijn er voor elkaar in de buurt en ín school.
 2. De school is in staat om integraal en handelingsgericht te arrangeren (op maat van een kind en/of met een specifieke setting voor een groep op een van de scholen in de buurt).
 3. Er is een dekkend netwerk met een flexibele expertiseschil (voor taal, zeer moeilijk lerende kinderen en gedrag) in de wijk, buurt of school als werkplaats.
 4. De school heeft een pedagogische aanpak op het snijvlak van school en thuis.
 5. De voorschool heeft een uitgebreid aanbod (plus- of plusplusgroep).
 6. Er is wijkteam van kernpartners (OKT, buurtteam en het SWV) dat op school- en wijkniveau opereert, werkt aan inclusie, verbindt met de verschillende domeinen en waar nodig escaleert en managet op het niveau van de wijk.
 7. Een combinatie van zachte monitoring (via bijeenkomsten, gesprekken en verhalen en ‘harde, data-gedreven’ monitoring (via data van Onderzoek en Statistiek) met gekwalificeerde input voor gedragen verandervoorstellen.

Wijkaanpak uitwerken

Op dit moment werken de schooldirecties en hun partners in verschillende kerngroepen de wijkaanpak verder uit. Zij vertalen thema’s naar concrete actieplannen op wijkniveau. Thema’s zie zij voor beide wijken aanpakken, zijn:

 • efficiënte ondersteuningsroute
 • flexibele expertiseschil als onderdeel van een dekkend netwerk
 • voorschoolse periode
 • integraal en handelingsgericht arrangeren

Bij het thema voorschoolse periode kijken we ook wat de samenwerking met de stedelijke BEN-aanpak te bieden heeft.

Digitale BEN-kaart

De digitale BEN-kaart geeft een actueel en breed beeld van de aanwezige voorzieningen in en om de school. De kaart is een steun voor de scholen en hun partners, maar geen doel op zich. De BEN-kaart moet zichzelf onderhouden. In het najaar gaan we de BEN-kaart verder ontwikkelen.

Actieplannen versnellen na zomervakantie

Na de zomervakantie starten de scholen en hun partners in Bos en Lommer en Osdorp met het versnellen van hun actieplannen. We houden jullie in de nieuwsbrief van BEN in de Buurt hiervan op de hoogte!

Regiegroep staat achter wijkplan

De regiegroep van BEN in de Buurt staat achter de wijkaanpak voor Bos en Lommer en Osdorp. Hier nemen onder anderen aan deel: de bestuurder van Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam en twee beleidsadviseurs van de gemeente, één voor jeugd en één voor onderwijs.

Deel deze pagina: