Verder Bouwen aan het Expertisenetwerk in 2024-2025

Verslag BEN Verder: wo 3 jul in Ru Paré Amsterdam

Introductie BEN Verder door Dick Rasenberg en Bernlef Knossen

BEN Verder: hoe gaan we verder met het Bouwen van een ExpertiseNetwerk in Osdorp en Bos en Lommer? Het goede nieuws: we gaan verder. En ook: de tijd van praten is nu voorbij, we gaan het nu vooral doen. Het logo van BEN in de Buurt is daarbij minder belangrijk dan de gezamenlijke aanpak die moet ontstaan. Dat was de boodschap van wijkverbinder Bernlef Knossen en bestuurlijk aanjager Dick Rasenberg van BEN in de Buurt op de bijeenkomst BEN Verder op woensdag 3 juli jl. in Ru Paré in Amsterdam. 

Maatschappelijk belang voor de kinderen in Amsterdam West

Vanaf het begin bij het project betrokken waren Hans Klaassen (directeur van SBO De Kans, vallend onder STWT) en Theo Hooghiemstra (bestuurder van AWBR). Zij namen het publiek mee in de geschiedenis van BEN in de Buurt, in hoe het was – kinderen met busjes naar scholen ver uit de eigen buurt – en hoe het moet worden: met alle partijen samen de ondersteuning voor kinderen regelen in en om de eigen buurtschool. Daarvoor is het nodig dat al die partijen goed met elkaar samenwerken. Het kostte enige tijd om iedereen zover te krijgen, vooral op bestuurlijk niveau. Het vroeg om een andere manier van denken: minder vanuit de eigen organisatie, meer vanuit het maatschappelijke belang voor de toekomst van de kinderen in Amsterdam West. Belangrijk is dat de wil er was, waardoor we nu echt kunnen beginnen, met gezamenlijke budgetten die kunnen worden ingezet op school-, buurt- en gebiedsniveau. 

Samenwerken is het sleutelwoord

Passend onderwijs, inclusief onderwijs of gewoon goed onderwijs, de belangrijkste vraag blijft hoe we de expertise die nu vooral bij het gespecialiseerd onderwijs zit in de reguliere scholen kunnen krijgen. Daarover vertelden Marieke Wolfsen (directeur van de ambulante dienst van VierTaal – so cluster 2) en Joost van Caam (bestuurder van samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen). Ook hier geldt: samenwerken is het sleutelwoord, zodat kennis met elkaar gedeeld kan worden en zich kan verspreiden over de scholen. Ook de Onderwijsinspectie moet hierbij worden betrokken, want het leidt tot een andere inzet van middelen voor het gespecialiseerde onderwijs. En een kind dat op 3 juli 2024 geboren wordt, en in augustus 2028 voor het eerst naar school gaat, wat gaat die ervan merken? Die merkt vooral de sterke sociale basis die er dan inmiddels is, waarbij ouders, onderwijs en zorg elkaar ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van het kind. En tegen die tijd zijn we eindelijk ook zover dat we stimuleren dat ouders vooral hun moedertaal met hun kind spreken omdat we weten: dat is juist ook goed voor het leren van de Nederlandse taal.

2024-06 BEN Verder 02
Bernice Beenakker in de workshop Sociale basis

Startklas op Tijl Uilenspiegelschool

Hoe het in de praktijk kan werken, laten ze op de Tijl Uilenspiegelschool zien. Directeur Jessica Idsinga en intern begeleider Susanne Pedersen kwamen vertellen over de Startklas die ze begonnen zijn. Die was nodig omdat steeds meer kinderen nog niet klaar zijn om op vierjarige leeftijd te kunnen beginnen in groep 1. Met behulp van gespecialiseerde orthopedagogen krijgen deze kinderen nu twee ochtenden in de week intensieve begeleiding. ’s Middags doen ze mee aan de activiteiten van hun stamgroep. Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat het grootste deel van deze kinderen gewoon op school kan blijven. Zonder de Startklas was dat waarschijnlijk niet mogelijk geweest. (zie ook het artikel over de Startklas op de website van BEN in de Buurt). 

Workshops Sociale basis, Integraal arrangeren en Kansrijk vervolg

In drie workshops die volgden na het plenaire gedeelte konden de deelnemers zich verder verdiepen in wat er nodig is om als scholen gezamenlijk op te trekken met partijen uit de jeugdzorg en sociale basis:

  • Bernice Beenakker is adviseur sociale basis in Stadsdeel West. Zij benadrukte het belang voor kinderen, gezinnen en ook het onderwijs van een sterke sociale basis. Zij liet zien welke rol de gemeente hierbij kan spelen. (Zie ook het interview met Bernice op de website van BEN in de Buurt.)
  • De workshop Kansrijk vervolg jonge kind werd verzorgd door Esther van den Broek (projectleider) en Moniek Zijm (hoofd Preventie MOC ’t Kabouterhuis). Het project ontstond omdat er momenteel al meer dan 200 jonge kinderen in Amsterdam op de wachtlijst staan voor een vorm van jeugdhulp. Door middel van meer aandacht voor preventie kan deze ontwikkeling mogelijk worden gekeerd. Preventieve acties kunnen onder meer bestaan uit Startklassen (zie de bevindingen op de Tijl Uilenspiegelschool eerder in dit verslag), een grotere ouderbetrokkenheid en een betere overdracht tussen voorschool en basisschool.
  • Mascha Stolwijk (adviseur bij OOG voor onderwijs en jeugd) leidde de deelnemers door de do’s en don’ts van integraal arrangeren. Het gaat er vooral om dat je elkaar weet te vinden wanneer het complex wordt. Alle partijen die betrokken zijn bij een kind denken dan mee over de best mogelijke oplossing .

De glimlach van een kind

De bijeenkomst BEN Verder werd afgesloten met een gezamenlijk lied, op de melodie (en een deel van de tekst) van De glimlach van een kind. Zing je mee?

Wij gaan het doen: blijf in de buurt
geen Kind meer eruit: blijf in de buurt
Ook jij hoort erbij: blijf in de buurt
Iedereen blij: blijf in de buurt

Soms denk je ‘ja – hoe gaan we ’t doen?’
Kunnen we ’t echt – nu samen doen?
Maar voor je denkt – hoe moet dat nou?
Zie je het kind – het lacht naar jou:

De glimlach van een kind doet je beseffen dat het kan
De glimlach van een kind dat zich ontwikk’len wil en kan
Hun leven is de moeite waard
Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, talent en geluk in ´t verschiet

De glimlach van een kind op onze school of in de buurt
Die glimlach maakt je blij – wat ook er verder nog gebeurt
Wat geeft het dat niet alles lukt – dat maakt toch niet veel uit
Want je voelt je gelukkig in jouw eigen buurt

De glimlach van een kind doet je beseffen dat het kan
De glimlach van een kind dat zich ontwikk’len wil en kan
Dat leven is de moeite waard
Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, talent en geluk in ´t verschiet

La la la la la etc.

Deel deze pagina: