Programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap

Van Vreedzame School naar Vreedzame Wijk: ‘Samenleven kun je leren’

Foto: vreedzame.school

Al meer dan 1.000 basisscholen in Nederland werken met De Vreedzame School, een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor de groepen 1 t/m 8. “Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen”, is te lezen op www.devreedzame.school. “Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor verschillen tussen mensen.”

Op scholen werkte het programma zo goed, dat de behoefte ontstond de werkwijze en de visie door te trekken naar de hele wijk waarin de school geworteld is. Overal in het land zijn zo Vreedzame Wijken ontstaan, ook in Bos & Lommer, waar Floor Bastiaans (42) de coördinator en ambassadeur is. “Het doel is dat de wijk meekrijgt wat de kinderen op school leren”, vertelt ze. “Iedereen gebruikt dan dezelfde woorden en werkt vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie, van ouders tot jongerenwerkers, van de wijkagent tot de medewerker in de naschoolse opvang.”

Kinderen als mediator

Het mooie van De Vreedzame School is dat kinderen zelf hun conflicten leren oplossen. Vanaf groep 6/7 kunnen kinderen zich aanmelden om mediator te worden. Zij krijgen tijdens het buitenspelen een hesje om zodat ze herkenbaar zijn voor de andere kinderen. Als er een conflict ontstaat, gaan kinderen niet meer in eerste instantie naar een volwassene, maar roepen ze de hulp in van een mediator. Daarnaast kunnen kinderen uit groep 7 zich aanmelden voor de Kinderwijkraad. In de Baarsjes en Westerpark is deze al actief, in Bos & Lommer wordt er hard aan gewerkt. Een Kinderwijkraad bespreekt met elkaar het Buurtmanifest dat door de buurt is opgesteld en bedenkt wat zij voor de buurtbewoners betekenen kunnen. En als er nog geen buurtmanifest is, denken ze daarover mee. Of ze worden bijvoorbeeld betrokken bij de herinrichting van een speelplaats, zoals nu het geval is in Bos en Lommer, bij de speelplek tussen de Tijl Uilenspiegelschool en ABBS De Zijderoute.

Lees meer op devreedzame.school

Vreedzaam_West
Foto: Vreedzaam West

Gratis donuts

“Als Vreedzame Wijk willen we samenwerken met zoveel mogelijk organisaties, zodat er overal verbindingen ontstaan”, vertelt Floor. “Alles vanuit de gedachte: ‘samenleven kun je leren’. Niemand wordt geboren met een democratisch gen. We leren hoe je samen besluiten kunt nemen, hoe dat werkt, hoe je met elkaar tot betere plannen kunt komen. Zo gaan we in de Kinderwijkraad aan de slag met de vraag: wat willen we met onze buurt? De ideeën die kinderen daar met elkaar over uitwerken worden dan met wijkpartners uitgevoerd en gepresenteerd aan de politici op het stadsdeelkantoor. Zo wordt er echt geluisterd naar elkaar. En als blijkt dat kinderen op een pleinfeest graag gratis donuts willen uitdelen, dan doen we dat dus gewoon, ook al zou gratis fruit verantwoorder zijn.”

“Kinderen laten zien hoe het kan”

De Vreedzame Wijk wil zich graag aansluiten bij BEN in de Buurt. BEN wil de pedagogische basis op scholen versterken, zodat meer kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Ook De Vreedzame Wijk ziet scholen als dé plek waar kinderen gelijke kansen krijgen om deel te kunnen nemen aan onze complexe samenleving. “Dat werkt het beste in verbinding met de wijk en dat is precies wat wij doen: partijen bij elkaar brengen en een gemeenschappelijke basis ontwikkelen om op een prettige manier samen te kunnen leven. Dat is op zich niks nieuws, maar mensen hebben een kader nodig om op terug te kunnen vallen, en om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Kinderen laten zien hoe dat kan. Volwassenen kunnen daar een voorbeeld aan nemen.”

Meer informatie

Meer informatie over De Vreedzame Wijk in Amsterdam West is te vinden op www.vreedzaamwest.nl. In februari zijn er weer verkiezingen voor de Kinderwijkraad en in april staat de Basistraining Vreedzame Wijk op het programma, bedoeld voor iedereen die actief is in de wijk, van medewerker Tussenschoolse Opvang tot de speeltuincoördinator. Floor Bastiaans, coördinator voor Bos & Lommer, is bereikbaar via fbastiaans-horninge@dock.nl of 06-14958071.
PS Leuk om te weten: Floor is ook muziekdocent en maakte vorig jaar het coronalied ‘Huilen mag ook’ dat te zien is op haar Youtube-kanaal

Deel deze pagina: