Wijkverbinder Eugenie Suer: ‘Wat een bijzondere wijken om in te mogen werken!’

Stand van zaken BEN in de Buurt

BEN in de Buurt is nu een aantal maanden op pad om te inventariseren wat er nodig is om sneller en beter passende ondersteuning te realiseren voor alle kinderen in de pilotwijken Osdorp en Bos & Lommer in Amsterdam West. Het doel: gelijke kansen voor ieder kind, geen kind meer de wijk uit!

Aan het begin van het nieuwe jaar presenteren we de wijkplannen die een samenvatting zijn van alles wat we de afgelopen maanden hebben opgehaald aan inzichten, ideeën, wensen en oplossingen van alle scholen en hun partners in de wijken. Wat is er volgens hen nodig?  Wat helpt hen om uit de systemen en uit de stress te komen, en weer vertrouwen te krijgen dat we het kunnen oplossen met elkaar? Hoe zouden het beleid en de financiën daarop kunnen worden aangepast?

Wijkverbinder Eugenie Suer heeft, vaak samen met Dick Rasenberg, de aanjager van het project, inmiddels bijna alle betrokken partners bezocht en gesproken. “Wat een bijzondere wijken om in te mogen werken!” vertelt ze. “Wat een diversiteit aan mensen, aanbod en initiatieven door en met alle partners in de buurt! En wat een dynamiek! Al die jongeren die op hun scooters door de wijk scheuren en erom schreeuwen gezien te worden. Al die moeders uit al die culturen die hun weg met en zonder elkaar proberen te vinden, en die zo openhartig vertellen over hun problemen, of hun eenzaamheid. Vaders zijn voor mij nog wat onzichtbaar, maar hun kinderen zitten in mijn hart. Regelmatig word ik met een ‘big smile’ door een kind naar de directeur begeleid in de school. Intussen beantwoordt hij of zij dan gretig mijn vragen over ‘het gebed’, over de letters op de trappen, over de muzieklessen of waar het toilet is. Of ik trap even kort een balletje met de ‘mannen’. En dan de wijk zelf, met ‘de bunker’ waar altijd wat spannends aan de hand is, en al die verschillende winkels die maken dat Bulgaren, Marokkanen, Turken, Russen, Oekraïners of Afghanen zich een beetje ‘thuis’ kunnen voelen in de wijk. Die enorme diversiteit zie je onmiddellijk als je de scholen binnenkomt.”

Behoeftes en knelpunten

Tijdens de gesprekken op scholen en met partners in de wijk komen veel behoeftes en knelpunten ter sprake. Om er een paar te noemen:

  • Een routekaart van 0-14 jaar, hoe verloopt de ontwikkeling en wat sluit daar allemaal op aan, wat kun je inzetten, met wie kun je samenwerken?
  • Hoe krijgen we kinderen en ouders beter in beeld die nu pas zichtbaar worden als het kind 4/5 jaar wordt en wordt aangemeld op een school?
  • Kan er geen crisisteam komen dat snel kan worden ingezet bij kinderen voor wie het acuut even nodig is?
  • Kunnen we kinderen van nieuwkomers op dezelfde wijze ondersteunen als de andere kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, of juist niet?
  • Hoe richten we de school, samen met SPO West in als expertisecentrum?
  • Hoe voorkomen we dat we kinderen te vroeg van een label voorzien?
  • Hoe kun je kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de school houden?
  • Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid en hoe stimuleren we dat ouders elkaar weten te vinden en te helpen?

_DSC5975-bewerkt
Eugenie Suer op de startbijeenkomst BEN in de Buurt, 12 oktober 2022

En hoe nu verder?

We concentreren ons nu eerst op de buurtanalyses, met zowel aandacht voor de harde, cijfermatige kant van het verhaal, als de zachte kant van de beleving en de ervaring. We proberen zo goed en volledig mogelijk inzicht te krijgen in het beschikbare aanbod op het gebied van extra ondersteuning in de pilotwijken, welke expertise er allemaal is en welke hiaten er eventueel zijn. Tegelijk starten we met diverse overlegorganen tussen scholen onderling, tussen scholen en de buurt en betrekken we daar ook ouders bij.
De komende weken werken we aan de wijkplannen waarin we de speerpunten per wijk bepalen, en de richting aangeven waar volgens jullie en ons de oplossing kan worden gevonden. We proberen daarbij zo concreet mogelijk aan te geven welke resultaten we met elkaar wanneer willen bereiken.
Vanaf de eerste maanden van 2023 gaan we dan met elkaar aan het werk, waarbij we voortdurend met elkaar afstemmen of we op de goede weg zitten. Zolang we allemaal hetzelfde doel voor ogen houden, moeten we dat voor elkaar kunnen krijgen. En dat doel is: een snellere en beter passende ondersteuning realiseren voor alle kinderen in de pilotwijken Osdorp en Bos & Lommer. Oftewel: gelijke kansen voor ieder kind, geen kind meer de wijk uit!

Deel deze pagina: