Buurtstructuur BEN in de Buurt krijgt vorm

Naar een inclusief Amsterdam

De eerste ‘bondjes’ zijn gesloten: de scholen in Osdorp en Bos en Lommer hebben vijf combinaties gevormd van bestuursoverstijgend met elkaar samenwerkende scholen op buurtniveau. Ze hebben ervaringen uitgewisseld en met elkaar vastgesteld aan welke expertise ze momenteel de meeste behoefte hebben. Ook hebben ze uitgesproken dat dit is hoe ze voortaan graag willen werken: samen optrekken om de expertise die zij nodig hebben zelf te kunnen organiseren, op buurtniveau, in samenwerking met partners uit het gespecialiseerd onderwijs, de sociale basis, het OKT en Buurtteams. Dat is de beweging die we met BEN in de Buurt willen maken.

In Osdorp zij drie combinaties van scholen gemaakt:

  • El Amien 1, Lukkasschool, IKC het Talent;
  • Globe, Ichtusschool, Johannesschool en Osdorpse Montessori;
  • Atlantis en De Punt;

En in Bos en Lommer: 

  • IKC De Boomgaard, Bos en Lommerschool, El Amien 2 en Multatulischool;
  • Catamaran Landlust, Tijl Uilenspiegelschool, Vindplaats en Zijderoute.

Kinderen óp de eigen school de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben, is het doel. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat de basis op orde is op iedere school. Maar een school kan niet alles alleen. Iedere school heeft partners nodig op buurtniveau: waar ben ik goed in, waar jij, wat kunnen we samen doen, en waarvoor hebben we hulp van anderen nodig? 

Structuur op buurtniveau

Om dit mogelijk te maken, is er behoefte aan een structuur op buurtniveau waarbinnen scholen elkaar snel kunnen vinden om met elkaar de expertise te organiseren die nu nog vaak verspreid te vinden is binnen bijvoorbeeld het gespecialiseerd onderwijs, de ambulante diensten en de jeugdhulp. Deze expertise gaat zich naar de scholen toe bewegen, en vormt uiteindelijk een flexibele expertiseschil om de scholen heen. De beweging wordt bestuurlijk ondersteund door een overlegstructuur op gebiedsniveau, én door gemeentelijk en landelijk beleid op weg naar een inclusieve samenleving, met gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. 

Voor in je agenda: wo 15 mei 15:00 uur: BEN Verder

BEN in de Buurt is al een eind op weg. Hoe ver we zijn, en hoe de beweging de komende jaren verder wordt uitgerold over de buurten en gebieden van Amsterdam, presenteren de samenwerkende schoolbesturen en hun partners graag op woensdag 15 mei a.s. om 15:00 uur op een nader te bepalen locatie. 

Deel deze pagina:

Directeuren Aiko Letschert en Erwin Bolt over de samenwerking tussen de Johannesschool en De Globe