Wijkverbinder Eugenie Suer draagt het stokje over aan Bernlef Knossen

Nieuwe wijkverbinder voor BEN in de Buurt

Eugenie Suer en Bernlef Knossen

Vanaf komend schooljaar neemt Bernlef Knossen – nu nog directeur van het speciaal basisonderwijs Het Plankier in Purmerend – de taken van Eugenie Suer als wijkverbinder van BEN in de Buurt over. Eugenie heeft zich ongeveer een jaar als wijkverbinder ingezet. “Ik ben er vooral trots op dat we de stap hebben gezet naar samenwerking met elkaar. Het afgelopen jaar hebben veel partijen elkaar via BEN in de Buurt leren kennen.”

Eugenie gaat verder: “De pilotscholen kunnen elkaar nu beter vinden. Dat zie je tijdens ons maandelijkse overleg. Ook is er steeds meer contact vanuit de scholen naar formele en informele partners. Zij willen niets anders dan samen de kloof tussen de verschillende domeinen zorg, armoede, school, kind en ouder en ondersteuningsbehoeftes oplossen. Iedereen wil samenwerken op alle niveaus. De trend van individueel naar collectief samen werken in en buiten de school heeft zich ingezet en we kunnen niet meer terug.”

Veel ervaring in het speciaal onderwijs

Bernlef heeft veel ervaring in het speciaal basisonderwijs. Hij begon als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Dat heeft hij ongeveer tien jaar gedaan. Daarna was hij directeur van verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs. “Werken in het speciaal basisonderwijs heeft me altijd getrokken”, zegt hij. “Het gaat dan vooral om het vaststellen van de juiste voorwaarden om te kunnen bijdragen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Verder heb je nauw contact met ouders over de ondersteuning van hun kind binnen én buiten de school. Het geeft me veel energie om zo’n kind of gezin vooruit te kunnen helpen.”

Opbouw BEN in de Buurt

Eugenie heeft BEN in de Buurt mee helpen opbouwen. Ze vertelt: “In het begin heb ik veel tijd gestoken in het leren kennen van de pilotscholen en hun partners in Bos en Lommer en Osdorp. Daarna was het tijd dat de pilotscholen in iedere wijk kennis met elkaar en hun partners maakten. Zodat ze elkaar beter weten te vinden en beter kunnen helpen. Het gaat om vertrouwen hebben in elkaar. Vertrouwen en transparantie is dé opstap naar waar we met BEN in de Buurt naartoe willen: de school als middelpunt in de wijk waar kinderen niet alleen onderwijs, maar ook jeugdhulp en andere ondersteuning kunnen krijgen. En dit mogelijk maken door ook beleid en financiën hierop aan te passen. Het tweede halfjaar zag je het vertrouwen van de verschillende partijen in elkaar groeien. En ook het vertrouwen dat we met elkaar het einddoel van BEN in de Buurt gaan halen. Samen sta je sterker, met elkaar krijgen we dat voor elkaar!”

Het eerste oppakken

Wat gaat Bernlef straks het eerste oppakken? Hij zegt: “Ik maak graag kennis met de mensen die allemaal betrokken zijn bij BEN in de Buurt. En haal informatie bij hen op om te kijken wat er al staat en hoe ik daar als wijkverbinder verder mee kan gaan. Ik wil dat op zo’n manier doen dat de partijen die meewerken aan BEN in de Buurt zo weinig mogelijk merken van de overgang van Eugenie naar mij. Ook draag ik vanuit mijn kennis en ervaring bij aan de belangrijke opdracht die we met elkaar hebben.”

De wijk in

En wat kan Eugenie Bernlef meegeven? Lachend besluit ze: “Pak je fiets en trek beide wijken in. Zo leer je snel iedereen kennen. Zoiets als de tour ‘BEN er!’ kan je ook helpen om een goed beeld te krijgen van de verschillende betrokken scholen en partners binnen Bos en Lommer en Osdorp. Door én met hen meegenomen worden, is de kracht van dit project.”

Overdragen Tour ‘BEN er!’ voor Osdorp

Ze besluit: “Ook wil Bos en Lommer het stokje van de tour ‘BEN er!’ graag aan Bernlef overdragen om hem in Bos en Lommer en Osdorp ‘wegwijs’ te maken. Het gaat om het verdelen van rollen en deze met elkaar oppakken. Daar is deze tour een mooi voorbeeld van. Samen leren we in de school en de wijk!”

Deel deze pagina:

Hoe bereiden scholen zich voor?