Op bezoek in de raadszaal van het Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein

Kinderen bedenken hoe ze ‘hun’ Erasmusparkbuurt kunnen verbeteren

Kinderen presenteerden modellen van hun ideale buurt

Hoe ziet jóúw ideale wereld eruit? Met die vraag hielden twee groepen 7 van de Tijl Uilenspiegelschool en een groep 7/8 van De Zijderoute zich aan het begin van dit jaar bezig. De leerlingen keken samen met Stichting Terra Nova hoe ze hun ideeën voor hun eigen buurt kunnen gebruiken. Dat is de Erasmusparkbuurt, waar hun twee scholen staan. 

Eerst hebben de kinderen – op basis van het burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij – gediscussieerd en nagedacht over hun ideale wereld. Met de discussiekaarten uit dit spel leerden kinderen elkaar hierover vragen te stellen. Er zijn geen foute vragen en antwoorden. En de kinderen konden ‘buiten de lijntjes denken’ over wat er beter kan in hun omgeving. Daarna maakten zij modellen van hun ideale buurt.

Presentatie 2

Plannen presenteren aan jury

Op 21 februari was het dan zover: vijf groepjes per school presenteerden hun plannen aan een jury in de raadszaal van het Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein. De jury bestond uit: Hassan Knobbout, jongerencoach/-werker onder 12 jaar, Bos en Lommer en Oud-West, Margreet van de Vliet van Operatie Periscoop en Margo van Ee, projectleider democratisering, bewoners en belangen van de buurt van de gemeente Amsterdam. Verder zat de zaal vol met ouders, buurtbewoners en wijkpartners.

Boom met zaadjes

Ieder groepje had één minuut om te vertellen wat ze bedacht hadden en hoe ze tot hun plan waren gekomen. Daarna stelden de kinderen in de raadszaal vragen. Bijvoorbeeld over het idee om in een boom zaadjes te hangen. Hiervoor gebruikten ze discussiekaarten. Het was heel spannend! De kinderen spraken namelijk door een microfoon.

Kind: “Voor wie is het idee minder goed?”
Groepje: “Een boom met daarin zaadjes is voor iedereen beter.”

Kind: “Waarom hebben jullie dit onderwerp gekozen?”
Groepje: “Omdat het goed is voor mensen en dieren.”

Jury: “Waar willen jullie de boom neerzetten?”
Groepje: “In het Erasmuspark.”

Jury: “Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zaadjes aan een boom te hangen en niet in de grond te stoppen.”
Groepje: “Mensen zijn lui en zitten veel op hun mobiel. Zo is het veel makkelijker voor hen.”

Andere mooie plannen

De kinderen vertelden ook over hun andere plannen:

  • samenwerkdag tegen discriminatie
  • speldoos met discriminatiekaarten
  • dierenvoedselbank met een voedselkas
  • groentekas voor de schoollunch
  • groentetas tegen eenzaamheid onder ouderen
  • buurt-escaperoom

Jury helpt kinderen om plannen uit te voeren

Tot slot maakte de jury een vervolgafspraak met alle kinderen, om met hen afspraken te maken over het uitvoeren van hun plannen voor een betere Erasmusparkbuurt.

Stichting Terra Nova – Democratisch Design heeft dit ontwerptraject – samen met Vreedzaam West en Stadsdeel West – met de kinderen gedaan. Bekijk het filmpje van Terra Nova over hoe de kinderen hun plannen aan de jury presenteerden.

Deel deze pagina: