Adviseur sociale basis Stadsdeel West Bernice Beenakker

‘Het onderwijs heeft voor ons een belangrijke signaalfunctie’

Adviseur sociale basis Bernice Beenakker

Bernice Beenakker werkt sinds vorig jaar zomer als adviseur sociale basis voor Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam. Daarvóór werkte ze als fondsenwerver voor de non-profitsector. In een van haar laatste projecten werkte ze voor Mama Cash. “Dat is een internationaal vrouwenfonds dat projecten ondersteunt overal ter wereld. Het was mooi werk, maar ik bedacht ook: wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat in Bos en Lommer? Daar wilde ik iets mee. In mijn huidige werk als adviseur sociale basis kan ik bijdragen aan het verstevigen van het netwerk rond de kinderen die opgroeien in deze mooie wijk en westbreed.”

Wegwijs in het aanbod

Ze begon met het speeltuinwerk en de spelinloop, maar inmiddels heeft ze brede talentontwikkeling, vreedzame wijk en het onderwijs in haar portefeuille. Als contactfunctionaris voor het onderwijs is het haar taak scholen de weg te wijzen in het grote aanbod aan buitenschoolse en ondersteunende activiteiten die onderdeel uitmaken van wat in Amsterdam ‘de sociale basis’ wordt genoemd. De gemeente ondersteunt deze activiteiten met subsidies en zorgt ervoor dat er een dekkend aanbod is dat tegemoetkomt aan de behoeftes van de bewoners. 

“Het onderwijs heeft daarin voor ons een belangrijke signaalfunctie”, zegt Bernice. “Scholen weten vaak snel of er iets aan de hand is. Een actueel thema is bijvoorbeeld de toename van het aantal kinderen dat nog niet schoolrijp is als zij naar de basisschool gaan. Vanuit de sociale basis kunnen wij dan bijdragen door initiatieven als spel-aan-huis van Humanitas in te zetten, of ouders te wijzen op een spelinloop, tevens toeleiding naar de VVE, waar ze ervaren hoe leuk en belangrijk het is voor de ontwikkeling van een kind om samen te spelen.” 

2024-02 Bernice Bennakker-1

Subsidies aanvragen 

Het streven van iedereen die werkt in de buurten van Amsterdam is om elkaar beter te kunnen vinden. Zo kan er een integrale aanpak ontstaan waaraan alle partners hun bijdrage leveren, in samenhang met het netwerk als geheel. Bernice Beenakker: “Binnen de sociale basis gaan wij niet over wat er binnen onderwijstijd gebeurt. Maar we hebben wel invloed om wat er daaromheen allemaal te bieden is. Het is mijn taak om scholen daarop te wijzen. Er zijn ook veel mogelijkheden om subsidies aan te vragen, vanuit het Rijk, de stad of het stadsdeel. Voor scholen kan het lastig zijn hier goed van op de hoogte te zijn. Ik kan ze ook wijzen op de Pak-Je-Kansregelingen, regelingen voor kinderen tot 18 jaar van de gemeente Amsterdam.”

Voor scholen kunnen subsidieaanvragen een extra belasting zijn: het schrijven van een goede aanvraag kost tijd, en de subsidie moet achteraf kunnen worden verantwoord. En dat terwijl directies al veel op hun bord hebben om het pedagogisch klimaat op hun school goed te houden, of om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. De neiging kan dan bestaan om te zeggen: laat maar zitten met die subsidie. “En dat is zonde, want zo komt het geld niet terecht bij kinderen die het het hardste nodig hebben. Gelukkig pakken veel schoolbesturen het goed op door namens de scholen aanvragen te doen. Je kunt je ook afvragen of we wel door moeten gaan met die enorme subsidiecarroussel die we hebben opgetuigd. In principe weten we heel goed welke scholen een extra aanbod goed kunnen gebruiken. Je zou ze daarvoor ook op meer permanente basis de middelen kunnen geven, als een extra budget waarover ze kunnen beschikken, zonder dat je daar steeds weer een aanvraag voor moet doen. Binnen de Sociale Basis werken we er in ieder geval aan dat er zo weinig mogelijk papierwerk nodig is, en dat subsidies voor een langere periode verstrekt kunnen worden, tot wel zes jaar.”

Verstevigen van het netwerk

Ook onderdeel van het werk van Bernice is om goede voorbeelden te delen binnen haar netwerk. “Zo worden op De Meidoorn taallessen gegeven aan potentiële overblijfouders, en is er op de Vindplaats een groep ouders die meerdere keren per week een lunch komt koken voor de kinderen op school. Dat soort voorbeelden deel ik graag met andere scholen. Of ik probeer scholen te interesseren om met behulp van een kleine startsubsidie eenzame ouderen uit de buurt in te zetten als voorleesopa of -oma. Ook hou ik mijn ogen en oren open voor verbeteringen in de buitenruimte: is een bepaalde speelplaats wel veilig genoeg? Is er in een bepaald gebied een jongerenwerker nodig? Hoe kunnen wij dat vanuit de sociale basis faciliteren? Er loopt nu bijvoorbeeld een pilot vanuit DOCK om jongerenwerkers al op de basisscholen in te zetten.” 

Dit alles draagt eraan bij dat er het sociale netwerk in de buurt verstevigd wordt. Hoe hoopt Bernice dat dit netwerk er over vijf à tien jaar uitziet? “Dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving, waarin ze zelfbewust en open naar elkaar volwassen kunnen worden. Dat ze in de stad kunnen blijven, met een goed sociaal vangnet voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. En dat alle kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen in de eigen buurt. Samen met alle andere partners draag ik daar graag aan bij.”

Deel deze pagina: