Renske Emmelkamp en Carien Görts van Ouder- en Kindteams Amsterdam

‘Het gaat erom dat we het samen doen, en beter’

Foto: Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam

De Ouder- en Kindteams Amsterdam bestaan sinds 2015: jeugdgezondheidszorg (GGD en SAG of de consultatiebureaus), opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp (Stichting Ouder- en Kindteams) werken samen in één organisatie. Met als doel: ‘Kinderen en jongeren in Amsterdam groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan’, aldus de website. De Ouder- en Kindteams (OKT’s) streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Zij spannen zich daarom extra in voor de wijken, scholen en gezinnen die ondersteuning of jeugdhulp het hardst nodig hebben.

Samenwerken is beter voor het kind

Scholen zijn een van de belangrijkste plekken waar kinderen zich ontwikkelen. Daarom werken de OKT’s nauw met scholen samen. Een initiatief als BEN in de Buurt juichen de OKT’s dan ook van harte toe, vertellen Renske Emmelkamp, directeur van de Stichting Ouder- en Kindteams, en Carien Görts, projectleider wijkgericht werken. “BEN in de Buurt is een kans om samen vast te stellen: wat heeft dit kind, wat heeft deze buurt nodig? Hoe meer alle partijen daar samen in optrekken, hoe beter het is voor het kind. Het gaat erom dat we het samen doen, en beter.”

We werken vanuit één perspectief

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het opgroeien, is het belangrijk om te kijken wat zij en hun ouders nodig hebben. “We onderzoeken dat graag samen met de scholen. In Amsterdam-Noord hebben we dat al gedaan. Aan het begin van dit schooljaar maakten we samen met de IB’er, de Ouder- en Kindadviseur (OKA), de OKT-teamleider en de schoolarts een scan van de school en buurt. Wat voor soort problemen komen veel op en om de school voor? Wat zijn de behoeften? Dat leverde een plan op voor de rest van het schooljaar. Daardoor werken we vanuit een één perspectief en weten we elkaar te vinden. Wij kijken in het netwerk welke partijen daarbij mee kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan sportbuurtwerk of jongerenwerk.”

Een ander verhaal is nodig

Het werken vanuit één visie wil het OKT ook in Osdorp en Bos & Lommer doen, de pilotwijken van BEN in de Buurt. Jaarlijks komen scholen en OKT dan bij elkaar om naar meer structurele en gezamenlijke oplossingen te zoeken voor de problemen die er zijn. Het liefst doen ze dat samen met de buurtteams. Bij een groot aantal gezinnen in deze kwetsbare wijken spelen veel problemen, zoals taalachterstand, armoede en slechte woonruimte. Om tot een goede analyse en duurzame oplossingen te komen, is het daarom belangrijk om niet alleen naar het kind, maar naar het hele gezin te kijken.

“Veel kinderen hebben het zwaar”, stellen Renske en Carien vast. “Daarbij komt dat de samenleving erg prestatiegericht en perfectionistisch is. Wij denken dat er een ander perspectief, een ander verhaal nodig is. Wij dragen daar graag aan bij, samen met de scholen.”

Samen trainingen doen

Professionals uit onderwijs, jeugdhulp en gezondheidszorg kunnen hun verbondenheid onder andere versterken door het samen trainingen te doen. Met financiële steun van de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen IB’ers en OKA’s de trainingen ‘Krachtig samenwerken op de werkvloer’ en ‘Samenwerken bij (on)veiligheid’ volgen. “Die trainingen zijn heel waardevol. Een partnerschap tussen de leerkracht, IB’er en de OKA die bij de school betrokken is, is van belang om tot een structurele aanpak te komen.”

Verbinding met elkaar zoeken

In een vernieuwde samenwerking tussen alle partners knopen de OKT’s graag de lijntjes aan elkaar, door soms even bewust een stap terug te doen en op zoek te gaan naar bredere patronen. Verbindingen zoeken is dan de sleutel tot succes. Ook met de buurtteams, het gespecialiseerd onderwijs en de voorscholen. Samen aanwezig zijn op scholen, op een vaste tijd, is ook belangrijk. “Zodat we eerder met elkaar, met alle partners aan tafel, kunnen vaststellen wat er nodig is, en minder brandjes hoeven te blussen.”

Brede communities van school en wijk

Over vijf à tien jaar willen Renske en Carien dat er écht iets is veranderd voor kinderen en gezinnen in Amsterdam. “Dat we kinderen de juiste hulp kunnen geven. Minder in de vorm van individuele hulptrajecten, maar meer gezamenlijk en preventief. “Dat er meer verbinding is tussen de school en wijk. In de vorm van brede communities waarin kinderen, ouders en professionals met elkaar verbonden zijn, inclusief partijen uit de wijk zoals vrijwilligersorganisaties, sport en cultuur. Goede professionals zijn daarvoor onmisbaar. Maar die kunnen hun werk alleen goed doen in verbondenheid met de buurt. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: samen is het sleutelwoord.”

Kijk voor de missie en visie van Ouder- en Kindteams Amsterdam op hun website.

Deel deze pagina:

'Ik voelde me nooit zo gelukkig op school als hier!'