Een kijkje in de keuken van de kerngroep Voorschoolse periode met wijkverbinder Eugenie Suer

‘Het format van BEN in de Buurt helpt ons om snel resultaten te boeken’

Geen kind meer de wijk uit! Dat is het doel van BEN in de Buurt. Alle kinderen krijgen onderwijs, jeugdhulp en andere ondersteuning op een school in hun buurt. In de wijkaanpak van BEN in de Buurt voor Bos en Lommer en Osdorp staat hoe we dat gaan doen. Verschillende kerngroepen – waarin de pilotscholen en partners zitten – zijn inmiddels met onderwerpen aan de slag gegaan. Denk bijvoorbeeld aan de voorschoolse periode, de flexibele expertiseschil en integraal arrangeren. We nemen een kijkje in de keuken van de kerngroep Voorschoolse periode.

Deze kerngroep kijkt wat er in de periode voorafgaande aan de basisschool verbeterd kan worden. Zodat kinderen beter voorbereid zijn op de basisschool en eerder de hulp krijgen die ze nodig hebben. De kerngroep bespreekt onderwerpen als de startklas, de rol van ouders en het doorlopende aanbod voor kinderen van nul tot vijf jaar.

Snel resultaat

Wijkverbinder Eugenie Suer van BEN in de Buurt begeleidt de kerngroep Voorschoolse periode. “We werken volgens een bepaald format”, legt ze uit. “Dat format helpt ons om concreet met onderwerpen aan de slag te gaan. Om snel resultaten te boeken. De andere kerngroepen gebruiken dit format ook. We vullen bijvoorbeeld in het format in wat we willen bereiken, wat en wie we daarvoor nodig hebben en welke acties we daarvoor gaan uitzetten. Samen zijn we tot drie subonderwerpen gekomen:

  1. preventie bij kinderen van twee tot vier jaar
  2. de ouder schrijft het kind in bij de basisschool
  3. kinderen van vier en vijf jaar in de basisschool

De kerngroep wil graag snel iets ontwikkelen op deze drie gebieden, omdat de behoefte groot is. We betrekken ouders hierbij en kijken welke rol de buurt hierbij kan spelen.”

Versterken band tussen ouder en kind

Eugenie legt uit: “Zo willen we in september starten met een training voor ouders en/of kinderen die aansluit bij een van de drie subonderwerpen. We nemen de training ‘Pittige jaren’ als voorbeeld als we onderzoeken wat we willen ontwikkelen voor ouders van kinderen die net op school zijn begonnen en voor ouders met kinderen die vier of vijf jaar zijn. In deze oudertraining staat het versterken van de band tussen ouders en hun kinderen centraal. Ouders volgen deze training als hun kind in groep 1 start. Ze leren bijvoorbeeld wat hun kind allemaal op school doet, wat zij met hun kind kunnen doen en hoe zij met hun kind kunnen spelen. Zo leren ouders hoe ze een positieve relatie met hun kind kunnen opbouwen. Natuurlijk bespreken we in de kerngroep wie de training gaat geven. Waarschijnlijk doet ook de Ouder- en Kindadviseur (OKA) van de school of iemand uit de buurt – die de ouders goed kent – mee.”

Kinderen extra ondersteunen

“Ook is er behoefte aan een soort startklas, net zoiets als de nieuwkomersklas”, vertelt ze verder. “Hier ondersteunen een leerkracht en een pedagogisch expert kinderen maximaal een half jaar extra. In kleine groepen en in nauwe samenwerking met ouders. Dat gaan we de komende maanden verder uitwerken.”

Kinderen beter in beeld

“We hebben ook gekeken hoe we al eerder een beter beeld van kinderen kunnen krijgen”, gaat Eugenie verder. “Dus voordat ze naar de basisschool gaan. Het consultatiebureau en het OKT spelen hierin een belangrijke rol. Zij weten wat er in een gezin speelt en kunnen het kind en zijn ouders helpen met bijvoorbeeld de opvoeding en huisvesting. Ook willen we ouders informeren over wat de basisschool van hen en hun kind verwacht. En dat combineren met bijvoorbeeld een spelinloop, waar hun kinderen kunnen spelen.”

Wie zitten er in de kerngroep Voorschoolse periode?

In de kerngroep Voorschoolse periode zitten: Astrid Wouters (Alphons Laudy), Lotte van der Straeten (kindcentrum de Vindplaats), Bouwien van Weringh (Amsterdam West Binnen de Ring), Barbara van Zant (openbare basisscholen Amsterdam), Roos van Soomeren (opvoedpoli), Lyda Lissenburg (pedologisch instituut-scholen), Erwin Bolt (openbare basisschool de Globe), Sjoerd Sosef/Juliëtte Dekker (gemeente Amsterdam, het jonge kind), Beriva Hama Said (OKT) en Romy Ouijt (Impuls).

Deel deze pagina: