BEN in de Buurt presenteert de eerste plannen aan directies en IB’ers

Misschien waren we nog wat onzichtbaar de afgelopen maanden, maar sinds de startbijeenkomst op 12 oktober jl. in Theater De Meervaart is er veel gebeurd rond BEN in de Buurt. Dat we nog niet heel zichtbaar waren, komt vooral omdat we met talloze professionals en betrokkenen in de wijken hebben gesproken, heel veel cijfermateriaal en andere informatie hebben geanalyseerd en hebben nagedacht wat er volgens ons nodig is om de scholen te versterken. Want daar gaat BEN in de Buurt vooral over: scholen in staat stellen om meer kinderen de ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Geen kind meer de buurt uit! In hoofdlijnen wordt het steeds duidelijker wat ons te doen staat. Het moment nadert dat we dit kunnen gaan delen met de scholen en hun partners in de wijk. Daarna gaan we dan samen met hen aan de slag om de plannen concreet te maken.

Op maandag 13 (9:00 uur) en woensdag 15 februari (9:30 uur) presenteren wij de plannen aan de directeuren en IB’ers van de pilotscholen in Osdorp en Bos & Lommer. Ook de wijkpartners, zoals de OKT’s en de Buurtteams, zijn uitgenodigd. Een tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten: we willen aansluiten bij de beweging die overal gaande is om de beschikbare hulp (en financiële middelen) meer structureel en collectief beschikbaar te maken voor de scholen, in plaats van ambulant en individueel. Met elkaar hopen we zo te komen tot een meer preventieve aanpak van problemen waar kinderen, ouders en professionals in de complexe samenleving van vandaag tegenaan lopen. In de volgende nieuwsbrief doen we uitgebreid verslag.

Heb je de uitnodiging voor de bijeenkomsten niet ontvangen, terwijl dit volgens jou wel had gemoeten? Stuur dan een e-mail naar info@benindebuurtblijfindebuurt.nl of bel naar 020-3033133.

Deel deze pagina:

Dé weg naar inclusief onderwijs in Bos en Lommer en Osdorp