BEN in de Buurt na de zomer: wat gaan we doen? 

De nieuwe wijkverbinder Bernlef Knossen maakt in september een rondje langs de scholen en hun partners die betrokken zijn bij BEN in de buurt. Deze bezoeken dienen niet alleen ter kennismaking, maar ook om vooruit te kijken naar de stappen die we de komende maanden met BEN in de Buurt gaan zetten.  

Wat waren ook alweer de zeven leidende principes van BEN in de Buurt die we vorig schooljaar hebben ontwikkeld? 

 1. Betrokkenheid van ouders en kinderen

 2. Integraal en handelingsgericht arrangeren

 3. Een netwerk van deskundigen

 4. Pedagogische samenwerking

 5. Voorschoolse initiatieven

 6. Wijkteam voor inclusie

 7. Slimme monitoring

We hebben de zeven leidende principes van BEN in de Buurt op een rij gezet en toegelicht in een handige pdf die je hier kunt downloaden.

Nu BEN in de Buurt het tweede schooljaar ingaat, is het tijd om concreet te worden. Daarbij concentreren we ons als eerste op het versnellen op de volgende drie thema’s:  

 1. De inrichting van een

  flexibele expertiseschil in de wijk,

  die werkt als een pool van professionals waar scholen naar behoefte en flexibel gebruik van kunnen maken. De centrale gedachte: we kunnen meer doen (meer en beter kinderen helpen) met hetzelfde budget door samen op te trekken (elkaar te helpen). Welke partners kunnen onderdeel worden van deze flexibele expertiseschil? Hoe halen we de ‘slagbomen’ weg die nu nog vaak een barrière vormen tussen een hulpvraag en de inzet van expertise? 

 2. We gaan meer en meer over tot

  ‘integraal arrangeren’.

  Wat is dat precies, wat kunnen partners ven elkaar verwachten als ze ‘integraal’ gaan arrangeren, en wat levert het op? Belangrijk in dit stadium is dat we met elkaar het gesprek aangaan over integraal arrangeren, zodat we er hetzelfde onder gaan verstaan. Verderop in deze nieuwsbrief besteden we wat uitgebreider aandacht aan dit onderwerp. 

 3. In een iets later stadium komt daar het thema bij van de

  voorschool.

  Welke initiatieven bestaan er al, wat mist er nog, en hoe zorgen we voor een goede aansluiting bij scholen en wijkteams?   

De 7 leidende principes van BEN in de Buurt

Om aan dit alles concrete invulling te geven organiseren we begin oktober Versnellingskamers in Bos & Lommer (op ma 2 oktober) en Osdorp (op vr 6 oktober). Deze zijn bedoeld om met alle wijkpartners gezamenlijk te werken aan concrete uitvoeringsplannen. Scholen en partners in de wijk zijn hiervoor gericht uitgenodigd.  

Het eerste jaar van BEN in de Buurt heeft laten zien hoeveel er al goed gaat op de scholen en in de buurt. We hebben een begin gemaakt met schotten te doorbreken en elkaar op te zoeken om samen te zoeken naar de beste oplossingen voor ieder kind. Na een welverdiende zomerstop kunnen we nu verder bouwen op deze stevige basis. Ons doel voor dit jaar: dat iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de kinderen in de buurt weet wat haar of hem te doen staat als er extra ondersteuning nodig is voor een kind (of gezin), en zich gesterkt voelt in de wetenschap dat we daar samen verantwoordelijk voor zijn. 

Deel deze pagina: